Gør noget!

Erhverv

Social ansvar - styrk dine medarbejders trivsel

Hvad får du og dine medarbejdere ud af et Metakognitivt samarbejde? 
- Bedre trivsel og mindre sygefravær 
- Konkrete redskaber, der kan bruges fremadrettet og forebyggende, hvis stress, angst, depression, misbrug og mistrivsel rammer 
- Simple redskaber, der virker 
- Care consultancy pakken er in house, og dermed  hurtig og let tilgængelig 

Måske du er leder/mellemleder og vil støtte en medarbejder som mistrives? Det kommer både virksomheden og medarbejderen tilgode - og dermed bundlinjen.

Care Consultancy er en pakkeløsning, som skræddersyes individuelt eller til grupper, også metodisk efter jeres behov. 

Hent folder
Care Consultancy pakken

De fleste virksomheder har i dag en effektiv sundhedsforsikring, som kan tages i brug ved sygemeldinger. Når vi bliver ramt på trivslen, er en hurtig indsats vigtig, men dét at tage kontakt til professionelle kan være svært. Dernæst kan det være svært at komme ud ad døren for at sidde til samtale i en time, for derefter at køre hjem igen. 

Med Care Consultancy pakken i huset får medarbejderne en hurtig og let tilgængelig hjælp til mistrivsel i hverdagen, så sygemelding dermed minimeres og måske helt undgås.

Metakognitiv terapi
Forebyggelse

Som forebyggende i Care Consultancy-pakken får medarbejderne:

- Mulighed for aktuel og akut hjælp før sygemelding 

 - Fast aftale med tilstedeværelse i virksomheden 1 gang ugentlig, hver 14. dag eller månedlig 

- Åbent kontor, hvor medarbejderne kan kigge ind efter behov - Et uhøjtideligt samtalerum

- Forebyggelse af mistrivsel styrker bundlinjen

Metakognitiv terapi
Behandling

Som behandling i Care Consultancy-pakken får medarbejderne:

- 6-8 individuelle sessioner af 45-60 minutters varighed.

- Et skånsomt forløb, hvor du tilegner dig nye strategier.

- Effektive redskaber der virker – også på lang sigt.

Der er oftest symptomreduktion allerede efter 3-6 sessioner

Behandlinger Metakognitiv terapi
Oplæg om den metakognitive tilgang

Torvin tilbyder også ydelser tilpasset erhverv udenfor Care Consultancy-pakken.

Eksempelvis et oplæg om den metakognitive tilgang, som vil give jer:

- Håndgribelige redskaber, I kan tage i brug med det samme 
- Konkrete redskaber, der kan bruges fremadrettet 
- Ny viden, der styrker alle 

Torvin  tilbyder også temadage om den Metakognitive tilgang på arbejdspladsen – for hele arbejdspladsen eller enkelte afdelinger.

Metakognitiv terapi

Hvad siger klienterne

Rikke Meldgaard
Manager Element & Moulds R&D Mature, Lego

"Jeg ville sætte fokus på medarbejdertrivsel i en stresset og presset hverdag. Lena var styrmand på en dag med fokus på trivsel og stress. 
Lena var god til at fange stemningen og tilrette agendaen efter det hun hørte i rummet. Hun fangede hurtigt, at medarbejderne efterspurgte mere klare rammer og fik drejet dialogen henimod en forventningsafstemning mellem teamet og mig som leder. Det viste sig, at vi havde forskellige opfattelser af hvad vi skulle levere som team og hvad min lederrolle i dette var. Dette har jeg anvendt til det videre arbejde i teamet. Her 4 måneder efter er teamet blevet et mere sammentømret og medarbejdertrivslen er øget markant. 

Jeg vil til hver en tid anbefale Lena.”

Læs flere udtalelser

Kontakt

Ring eller send mig en besked 
- og jeg kontakter dig til en uforpligtende samtale.

Lena Torvin

Dækker hele region Midtjylland

Tlf.: 9154 5434

lena.torvin@outlook.com

CVR: 36358742